Головинське
вище професійне училище
нерудних технологій

Контакти:
12325
Житомирська область,
Черняхівський район,
смт. Головине,
вул. Жовтнева, 19
тел/факс 8(04134)9-60-01

    

 

Головна

Новини

Про училище

Адміністрація

Абітурієнтам

Центр професійної кар'єри

На допомогу учням

 

 Інформація
про стан підготовки та проведення атестації педагогічних працівників
Головинського вищого професійного училища нерудних технологій
у 2016-2017 навчальному році

    Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
    Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
    З метою активізації творчої і професійної діяльності, стимулювання фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання учнів проведено атестацію педагогічних працівників.
    Атестація педагогічних працівників училища у 2016-2017 навчальному році проводилася відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змінами, затвердженими наказом МОНМС України від 20.12.2011 року № 1473, зареєстрованими в МЮУ 10.01.2012 року за № 14/20327 на наказом МОН «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1717/23949 від 16.08.2013 року та планом заходів навчального закладу з її проведення.
    Ефективному проведенню атестації передувала роз’яснювальна робота з глибоким вивченням нормативних документів на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних та циклових комісіях, обласних методичних секціях.
    Своєчасно адміністрацією училища проведено опрацювання та ознайомлення колективу з законодавчою, правовою та нормативною документацією з питань атестації педагогічних працівників, а саме з наказом МОН «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1717/23949 від 16.08.2013 року. Було створено атестаційну комісію, узгоджено її склад, видано відповідний наказ (наказ № 254 від 19.09.2016 року «Про створення атестаційної комісії у 2016-2017 навчальному році»), складено та затверджено графік та тематику засідань АК. На ІМН ознайомлено педагогічний колектив зі списком педагогічних працівників, які атестуються. Стенд з питань атестації педагогічних працівників був оформлений та розміщений у методичному кабінеті. Інспектором з кадрів було перевірено терміни проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників. Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію відбувався з 20.09.2016 по 10.10.2016 року.
    На засіданні атестаційної комісії закріплено членів атестаційної комісії за педпрацівниками, які атестувались, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації. Надано допомогу при складанні індивідуальних планів проходження атестації педпрацівниками.
    Розроблено методичні рекомендації щодо створення атестаційного портфоліо для накопичення та узагальнення матеріалів за міжатестаційний період викладачів; складено графік проведення відкритих уроків, а також позакласних заходів.
    Протягом року практикувалися виступи педагогів на засіданнях методичних та циклових комісій, педагогічних рад, обласних секціях; вивчався рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків. Загалом, головною стратегією роботи училища було зосередження на забезпеченні неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового та загальнокультурного рівня. Голова та члени атестаційної комісії, голови МК та ЦК намагалися використовувати нові підходи до атестаційної оцінки рівня професійної діяльності педагогів з безумовним дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу.